https://make-trip.ru/aktsyi-avia/iz-rigi-v-norvegiyu-i-germaniyu-ot-1000
Из Риги в Норвегию и Германию от 1000 руб.