https://make-trip.ru/aktsyi-avia/iz-moskvy-v-kjoln-i-obratno-za-6200-rublej
Из Москвы в Кёльн и обратно за 6200 рублей