https://make-trip.ru/aktsyi-avia/iz-moskvy-v-keln-i-obratno-za-112-evro
Из Москвы в Кельн и обратно за 112 евро